Video tư vấn luật lao động sửa đổi 2017 2021 1Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Giấy phép lao động ghi rõ thông tin người lao động nước ngoài; tên và địa chỉ tổ chức mà người lao động làm việc, vị trí làm việc của người nước ngoài…
Văn bản này được làm theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP theo Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Tại văn bản này người sử dụng lao động cần kê khai các thông tin theo mẫu và người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu doanh nghiệp.

Từ khóa: tư vấn luật lao động sửa đổi 2017, tư vấn luật lao động sửa đổi 2017, tư vấn luật lao động sửa đổi 2017

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *