P1: Hướng dẫn thiết lập + crack Jira 4.4.4 (install + crack)
P2: Chuyển csdl HSQL sang MySQL (change HSQL to MySQL)
P3: Cấu hình Jira dùng gmail để gửi mail (config Jira use gmail send mail)
Từ khóa: thiết lập + cấu hình Jira 4.4.4 (P1), thiết lập + cấu hình Jira 4.4.4 (P1), thiết lập + cấu hình Jira 4.4.4 (P1)

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *