[Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD VAT thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33)
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn VAT thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (rất giản đơn học)

THÔNG TƯ[1]
HƯỚNG DẪN tiến hành LUẬT VAT THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VAT THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VAT THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VAT THU NHẬP CÁ NHÂN
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiến hành Luật VAT thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật VAT thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật VAT thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi,
2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
3. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiến hành VAT giá trị ngày càng tăng và VAT thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động Marketing; hướng dẫn tiến hành một số nội dung sửa đổi, bổ sung về VAT thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về VAT số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Người nộp VAT
Điều 2. những khoản thu nhập chịu VAT
Điều 3. những khoản thu nhập được miễn VAT
Điều 4. Giảm VAT
Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu VAT ra Đồng Việt Nam[19]
Điều 6. Kỳ tính VAT
Chương 2
CĂN CỨ TÍNH VAT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
Điều 7. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập chịu VAT[20] từ tiền lương, tiền công
Điều 8. Xác định thu nhập chịu VAT[27] từ tiền lương, tiền công
Điều 9. những khoản giảm trừ
Điều 10. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Điều 11. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 12. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS[46]
Điều 13. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ bản quyền
Điều 14. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại
Điều 15. Căn cứ tính VAT đối với thu nhập từ trúng thưởng
Điều 16. Căn cứ tính VAT từ thừa kế, quà tặng
Chương 3
CĂN CỨ TÍNH VAT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
Điều 17. Đối với thu nhập từ Marketing
Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS
Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
Chương 4
ĐĂNG KÝ VAT, KHẤU TRỪ VAT, KHAI VAT, QUYẾT TOÁN VAT, HOÀN VAT
Điều 24. Đăng ký VAT
Điều 25. Khấu trừ VAT và chứng từ khấu trừ VAT
Điều 26. Khai VAT, quyết toán VAT
Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu quốc tế không hoạt động tại Việt Nam
Điều 28. Hoàn VAT
Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Hiệu lực thi hành[53]
Điều 30. Trách nhiệm thi hành[54]
Phụ lục: 01/PL-TNCN
(phát hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH VAT THEO BIỂU VAT LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ Marketing)
Phụ lục: 02/PL-TNCN
(phát hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG gồm có VAT RA THU NHẬP TÍNH VAT
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Danh sách phát trọn bộ:

rất có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ VAT giá trị ngày càng tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ VAT thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ VAT thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý VAT (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Quản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16, 17 (Thi công chức VAT phần kỹ năng chung):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Từ khóa: [Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD VAT thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33), [Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD VAT thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33), [Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD VAT thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *