Trình tự triển khai dự án công trình, thẩm quyền thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán, dự án công trình đầu tư theo Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công
Từ khóa: Phần 1_ Bài 2. dự án công trình đầu tư xây dựng (quy định chung, phân loai dự án công trình, những bước triển khai)-2018, Phần 1_ Bài 2. dự án công trình đầu tư xây dựng (quy định chung, phân loai dự án công trình, những bước triển khai)-2018, Phần 1_ Bài 2. dự án công trình đầu tư xây dựng (quy định chung, phân loai dự án công trình, những bước triển khai)-2018

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. TRẦN TƯ

    trong báo cáo kinh tế kỹ thuật gồm cả thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công e thấy ko hợp lý chỗ này! vì LẬP bcktkt chỉ có một bước thiết kế là THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG THÔI, RA DỰ TOÁN, PHÊ DUYỆT. còn thiết kế cơ sở nằm ở bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế kỹ thuật nằm ở bước thiết kế ba bước chỉ yêu cầu đối với những dự án có kỹ thuật phức tạp (bcktkt ko có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *