Nghị Định 163/2016/NĐ-CP – Hướng Dẫn Luật Ngân Sách Nhà Nước – năm 2016
Full playlist:
———————————-
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-12)
Chương II. PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÂN SÁCH những CẤP (Điều 13-21)
Chương III. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 22-30)
Chương IV. CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 31-41)
Chương V. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 42-45)
Chương VI. công khai minh bạch NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIÁM SÁT CỦA xã hội VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Điều 46-52)
Chương VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 53-55)
———————————-
Phương Thom Voice #PhuongThomVoice
Phương Thơm Voice Over, Giọng đọc Phương Thơm
Nhận thu âm quảng cáo, đọc lời bình, thuyết minh phim, lồng tiếng
———————————-

Từ khóa: Nghị Định 163/2016/NĐ-CP – Hướng Dẫn Luật Ngân Sách – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-12), Nghị Định 163/2016/NĐ-CP – Hướng Dẫn Luật Ngân Sách – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-12), Nghị Định 163/2016/NĐ-CP – Hướng Dẫn Luật Ngân Sách – Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1-12)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *