1. Mục đích: Kênh Lương Tuấn Nghĩa (trên YouTube) nhằm hướng dẫn triển khai pháp lý trực tuyến, trực quan, sinh động.
2. đặc trưng: Kênh Lương Tuấn Nghĩa cung ứng thông tin về Hệ thống pháp lý Việt Nam – một hệ thống pháp lý rất phong phú, đa dạng, điều chỉnh hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; gồm có những ngành luật, chế định pháp lý và những quy định pháp lý; cụ thể đó là Hiến định, Luật định, Pháp định, Nghị định và Quy định.
3. quy mô: Kênh Lương Tuấn Nghĩa lựa chọn môi trường mạng để hướng dẫn triển khai pháp lý Việt Nam.
4. Bản quyền tác giả thuộc về Lương Tuấn Nghĩa.
Từ khóa: [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Nhà ở năm 2014 (Phần 1) – Những quy định chung, [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Nhà ở năm 2014 (Phần 1) – Những quy định chung, [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Nhà ở năm 2014 (Phần 1) – Những quy định chung

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *