Video [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Phần 2) - Các loại BĐS đưa vào kinh doanh 2021 11. Mục đích: Kênh Lương Tuấn Nghĩa (trên YouTube) nhằm hướng dẫn thực hiện pháp luật trực tuyến, trực quan, sinh động.
2. Đặc điểm: Kênh Lương Tuấn Nghĩa cung cấp thông tin về Hệ thống pháp luật Việt Nam – một hệ thống pháp luật rất phong phú, đa dạng, điều chỉnh hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; bao gồm các ngành luật, chế định pháp luật và các quy định pháp luật; cụ thể đó là Hiến định, Luật định, Pháp định, Nghị định và Quy định.
3. Mô hình: Kênh Lương Tuấn Nghĩa lựa chọn môi trường mạng để hướng dẫn thực hiện pháp luật Việt Nam.
4. Bản quyền tác giả thuộc về Lương Tuấn Nghĩa.
Từ khóa: [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Phần 2) – Các loại BĐS đưa vào kinh doanh, [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Phần 2) – Các loại BĐS đưa vào kinh doanh, [Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (Phần 2) – Các loại BĐS đưa vào kinh doanh

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *