Những quy định về luật nhà ở
Tổng hợp 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Như vậy, đã có 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014 (còn hiệu lực), gồm có:
– Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP;
– Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS Nhà Đất (BĐS);
– Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;
– Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
– Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;
– Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS;
– Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;
– Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD, Thông tư 11/2015/TT-BXD; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch thanh toán BĐS, việc xây dựng và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch thanh toán BĐS và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD;
– Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn tiến hành Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP;
– Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
– Công văn 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 tiến hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Marketing BĐS Nhà Đất 2014.
Từ khóa: Luật nhà ở, Luật nhà ở, Luật nhà ở

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *