Mua sách gọi : 0947.809.541 www.sachnganle.com ;Lật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất về quản lý tài sản và nguồn vốn ngân sách nhà nước trong những cơ quan đơn vị ;Tuyển tập những mẫu diễn văn khai mạc , bế mạc , hội nghị và kỹ năng soạn thảo văn bản , chuẩn bị ổ chức cuộc họp , hội nghị , hội thảo , forum , quy cế phát ngôn trong những cơ quan đơn vị ;Hoàn thiện gỡ rối chứng từ, sổ sách kế toán và phương pháp hạch toán, thiết lập sơ đồ tài khoản , lập ,trình diễn báo cáo tài chính quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đơn vị hành chính sự nghiệp ;Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, những quy định mới về quản lý thu, chi ngân sách trong những cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp 2015 ; Chùa việt nam ; Kỹ thuật giao dịch thanh toán một cửa và kỹ năng nghiệp vụ về kiểm soát quản lý rủi ro huy động vốn vận chuyển tiền mặt tài sản giấy tờ có giá trong những tổ chức tính dụng dành riêng cho lãnh đạo giao dịch thanh toán ; Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu , đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước đạt tác dụng quy định mới nhất về mua sắm hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động trong những cơ quan tổ chức nhà nước ;Luật doanh nghiệp luật phá sản hiệu lực từ 01/01/2015 những giải pháp hỗ trợ vay vốn ngân hàng ưu đãi phát triển dành riêng cho giám đốc và chủ doanh nghiệp ;Hướng dẫn hoàn thiện nghiệp vụ công tác tài chính kế toán trường học ;Những quy định mới nhất về đầu tư xây dựng đấu thầu nhà ở , khung nhà đất 2014 ; chính sách kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2014 ;Luật phá sản luật doanh nghiệp 2014 áp dụng ngày 01/01/2015
Từ khóa: Luật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất, Luật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất, Luật đầu tư công , luật đấu thầu , quy định mới nhất

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *