Sorry, trong video mình quên ko nói tới phần Host và Port trong tab Login, những bạn để là vn.serverip.co và 22 nhóe

Fast không tính phí SSH

Bitvise SSH Client

Từ khóa: Hướng dẫn sử dụng SSH để kết nối quốc tế khi đứt cáp, Hướng dẫn sử dụng SSH để kết nối quốc tế khi đứt cáp, Hướng dẫn sử dụng SSH để kết nối quốc tế khi đứt cáp

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *