Video Hướng dẫn sử dụng Power Designer vẽ mô hình ERD - DFD - BFD trong phân tích thiết kế hệ thống 2021 1



– Hướng dẫn sử dụng Power Designer để vẽ mô hình ERD, DFD và BFD
– Chuyển mô hình ERD mức logic qua ERD mức vật lý (PowerDesigner)
– Chuyển mô hình ERD mức vật lý qua script SQL (PowerDesigner)
———————————————————————
– Thực hành ERD:
– Thực hành DFD, BFD:
– Playlist Phân tích thiết kế hệ thống thông tin:
Từ khóa: Hướng dẫn sử dụng Power Designer vẽ mô hình ERD – DFD – BFD trong phân tích thiết kế hệ thống, Hướng dẫn sử dụng Power Designer vẽ mô hình ERD – DFD – BFD trong phân tích thiết kế hệ thống, Hướng dẫn sử dụng Power Designer vẽ mô hình ERD – DFD – BFD trong phân tích thiết kế hệ thống

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *