những bạn sau khi đã lưu được CSV như trong video thì những bạn Copy vào mục CSV/Attack trong thư mục Mybot của những bạn và mở Mybot lên chọn CSV đó để …
Từ khóa: Hướng dẫn lưu CSV attack và sử dụng, Hướng dẫn lưu CSV attack và sử dụng, Hướng dẫn lưu CSV attack và sử dụng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *