– Trên Iphone mở cydia add source : julioverne.github.io . Sau đó cài screendump
– Trên PC cài Tight VNC :
– Link Hd cài
Từ khóa: Hướng Dẫn Dùng Tight VNC điều khiển iphone đã Jaibreak, Hướng Dẫn Dùng Tight VNC điều khiển iphone đã Jaibreak, Hướng Dẫn Dùng Tight VNC điều khiển iphone đã Jaibreak

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *