Link tool:
IT for Teacher- Kênh hỗ trợ thầy cô ứng dụng CNTT trong dạy học.
Công nghệ để giáo viên giải phóng sức lao động.
Từ khóa: Hỗ trợ GV Tiểu Học – Tool nhập Tự Động Nhận Xét toàn bộ những môn cấp Tiểu Học, Hỗ trợ GV Tiểu Học – Tool nhập Tự Động Nhận Xét toàn bộ những môn cấp Tiểu Học, Hỗ trợ GV Tiểu Học – Tool nhập Tự Động Nhận Xét toàn bộ những môn cấp Tiểu Học

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Phương Linh PH

    mấy môn khác ngoài 3 môn TiengViet, Toan, TiengAnh làm thế nào ạ? 3 môn TV, Toán, TA chỉ thì đổi tên file, còn mấy môn khác không biết làm, nhờ thầy chỉ ạ!

  2. Thừa Võ

    TIỂU HỌC CÓ TẤT CẢ CÁC MÔN: TIN HỌC , TIẾNG ANH, MĨ THUÂT, ÂM NHẠC, THỂ DỤC, TOÁN, TIẾNG VIỆT, KHOA HỌC, LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ, THỦ CÔNG, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, ĐẠO ĐỨC, KỸ THUẬT, ad có cách hướng dẫn thêm phần nhận xét của các môn nữa được không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *