những kiến thức và kỹ năng nền cơ bản khi tìm hiểu về hệ thống văn bản pháp lý Việt Nam nói chung và hệ thống văn bản pháp lý trong hoạt động xây dựng nói riêng. Và những cách tra cứu nhanh một văn bản pháp lý
Từ khóa: Hệ thống văn bản pháp lý và cách tra cứu nhanh, Hệ thống văn bản pháp lý và cách tra cứu nhanh, Hệ thống văn bản pháp lý và cách tra cứu nhanh

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *