Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc mầm non đến hết THPT theo quy mô giáo dục của Nhật Bản và sự phối hợp giữa chương trình giáo dục Nhật Bản và Cambridge. Đây là quy mô giáo dục tiên tiến lấy giáo dục nhân cách là giá trị cốt lõi, với mong muốn dần được lan toả ở Việt Nam. Đồng thời, nhà trường là một trong những cầu nối cho sự giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội giữa Việt Nam với Nhật Bản và xã hội quốc tế.
Nguồn video: Đài PT-TH Hà Thành
Từ khóa: Giáo dục nhân cách – Giá trị cốt lõi của Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS), Giáo dục nhân cách – Giá trị cốt lõi của Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS), Giáo dục nhân cách – Giá trị cốt lõi của Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *