Video FBNC - Trước ngày 15/9 sẽ có nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp, luật đầu tư 2021 1Theo yêu cầu Chính Phủ, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dư thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc
Từ khóa: FBNC – Trước ngày 15/9 sẽ có nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, FBNC – Trước ngày 15/9 sẽ có nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, FBNC – Trước ngày 15/9 sẽ có nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp, luật đầu tư

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *