Đưa báo cáo “trực tuyến” sử dụng Google drive phối kết hợp Power Query. Đây là một trong những kỹ thuật mình vừa lòng nhất và rất kết quả.

#Trần_Tuấn #Power_Query #CleverCFO
Từ khóa: Đưa báo cáo "onlinevàquot; sử dụng Google drive phối kết hợp Power Query, Đưa báo cáo "onlinevàquot; sử dụng Google drive phối kết hợp Power Query, Đưa báo cáo "onlinevàquot; sử dụng Google drive phối kết hợp Power Query

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Viet Nguyen

    Anh Tuấn dùng Sync của Google là đồng bộ 2 chiều rất nguy hiểm ở chỗ nếu người dùng trên Google Driver mở ra sửa chữa nó làm thay đổi fiel excel nguồn. Có cách nào chỉ đồng bộ 1 chiều lên GG Driver ko nhỉ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *