trong những khi chơi, người điều khiển đóng vai trò là người lãnh đạo vô thượng của một trong ba vương quốc và chỉ huy những bộ phận của vương quốc bằng phương pháp chỉ đến …
Từ khóa: Dragon Throne Vietsub Liu Bei Level 1, Dragon Throne Vietsub Liu Bei Level 1, Dragon Throne Vietsub Liu Bei Level 1

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *