Dota 2 with Huskar 21 kills (CORE) | Best Plays MMR Dota 2 Pro #112
Huskar 21-2 (CORE) 30 mins Dota 2 GamePlay
How to play Huskar Dota 2
Subscribe:
——
Jet’s Channel
* Facebook:
* Twitter:
* web site:
* Blog:
* WordPress:
* Tumblr:
Từ khóa: Dota 2 with Huskar 21 kills (CORE) | Best Plays MMR Dota 2 Pro #112, Dota 2 with Huskar 21 kills (CORE) | Best Plays MMR Dota 2 Pro #112, Dota 2 with Huskar 21 kills (CORE) | Best Plays MMR Dota 2 Pro #112

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *