Tổng hợp những điểm mới của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực từ ngày 15/08/2014
Từ khóa: Điểm mới của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Điểm mới của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Điểm mới của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu 43/2013/QH13

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *