Video tiến hành bởi Chuyên viên Thiết kế Cầu: Nguyễn Văn Khánh, nhiều năm công tác tại TEDI. Giảng dạy những phần mềm tính toán cầu như: Autocad, REVIT, …
Từ khóa: COMBO Đọc bản vẽ + Bóc KL + Dự toán CẦU ĐƯỜNG – Mr. Khánh TEDI, COMBO Đọc bản vẽ + Bóc KL + Dự toán CẦU ĐƯỜNG – Mr. Khánh TEDI, COMBO Đọc bản vẽ + Bóc KL + Dự toán CẦU ĐƯỜNG – Mr. Khánh TEDI

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *