Video Có thực sự dừng Nghị định 68/2019 để tiếp tục dùng Nghị định 32/2015 không? Vì sao 2021 1Có rất nhiều vấn đề sau khi Nghị định 68 có hiệu lực. Nhân công, máy không thể ban hành nhanh như thế khi mà khác hoàn toàn về cách tính và cách làm, định mức mới với lượng mã hiệu thay đổi khoảng 30% đầu việc, cách sử dụng định mức khác hoàn toàn so với cách lâu nay nên việc tạm dừng đến hết năm 2020 là khả thi và đúng đắn

Nội dung bài viết chi tiết:
__________________________________
1. Video hướng dẫn lập dự toán theo đơn giá trực tiếp

3. Video hướng dẫn dự toán điện đường dây, trạm biến áp

5. Video tính năng thẩm tra đơn giá, định mức

10. Video hướng dẫn sử dụng đầy đủ và sử dụng phương pháp bù

11. Hướng dẫn dự toán dịch vụ công ích, cây xanh, rác thải

12. Hướng dẫn cước vận chuyển 588 và 89

17. Hướng dẫn dự toán Hồ Chí Minh 2018

19. Hướng dẫn hồ sơ đấu thầu, lập giá thầu

20. Nội dung pháp lý hồ sơ thầu tham khảo đầy đủ có phụ họa

21. Hướng dẫn dự toán Bến Tre

23. Huong dan thanh quyet toan, bu gia, phat sinh

29. Huong dan lạp du toan theo ND68/2019 BXD

30. Huong dan tinh cuoc van chuyen theo TT10/2019 cua nghi dinh 68/2019 thay the 1776 va 588

31. Huong dan du toan quang Nai theo QD 555/UBND-CNXD 14/2/2020

32. Huong dan du toan Thanh Hoa theo TT15/2019, TT11/2019, TT09/2019 trong ND68/2019/BXD

33. Huong dan du toan Phu Yen theo 17/TB-SXD ngày 14/2/2020

34. Huong dan du toan Quang Ninh theo 438/SXD/KT&VLXD-18/02/2020

35. Huong dan tat ca cac tinh lap du toan theo TT09, TT10, TT11, TT15, TT16 huong dan cho nghi dinh 68/2019/BXD

36. Huong dan lap du toan dac lac theo ND68/2019

37. Huong dan du toan Nghe An 2020 theo QD 362/2020

38. Huong dan du toan Gia Lai 2020 theo van ban 223/SXD-QLXD

39. Huong dan lap du toan Ha Noi theo qd 820/qd-ubnd ngay 20 thang 02 nam 2020

40. Huong dan lap du toan Dak Nong

41. Huong dan chuyen doi, chuyen tiep du toan cu sang TT10/2019 va TT06/2016 sang ND68/2019

42. Huong dan du toan Ha Giang theo TT09, TT10, TT11 và TT16/2019/BXD tạm thoi

43. Huong dan du toan Cao Bang 2020 cho Nghi Dinh 68/2019

44. Huong dan du toan Soc Trang 2020 tạm thoi

45. Huong dan du toan tinh Vinh Long 2020 tam thoi

46. Huong dan du toan Ca Mau 2020 tam thoi

47. Huong dan du toan Da Nang 2020 tam thoi theo nhan cong, may cu

48. Huong dan du toan An Giang 2020 tam thoi

49. Huong dan du toan Ha Giang moi 2020 tam thoi

50. Huong dan du toan Quang Tri 2020 tam thoi

51. Huong dan du toan Quang Nam 2020

52. Huong dan du toan theo ND68/2019/ND-CP chuan nhat

53. Huong dan du toan Ha Tinh 2020 moi nhat

54. Huong dan lap du toan Dong Nai 2020 theo Quyet dinh 79/QD-SXD

55. Huong dan du toan Binh Thuan theo 588/2020

56. Vi sao Nghi dinh 68/2019 bi tam dung

______
Mr Thắng: Fb/Zalo 090 336 7479 – 096 636 0702
Website: nghiemthuxaydung.com
———
#HuongdanDutoanF1 #DuongThangF1 #Huongdannghiemthu
Từ khóa: Có thực sự dừng Nghị định 68/2019 để tiếp tục dùng Nghị định 32/2015 không? Vì sao, Có thực sự dừng Nghị định 68/2019 để tiếp tục dùng Nghị định 32/2015 không? Vì sao, Có thực sự dừng Nghị định 68/2019 để tiếp tục dùng Nghị định 32/2015 không? Vì sao

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *