Từ khóa: ClipLMHT.com – Hướng dẫn chơi Tristana AP của Siv HD, ClipLMHT.com – Hướng dẫn chơi Tristana AP của Siv HD, ClipLMHT.com – Hướng dẫn chơi Tristana AP của Siv HD

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Mina Adel Khela

    I tried this build in this season , and i have no damadge in my normal attack ! 
    what is your advice ?! 
    plz replay soon , thnx 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *