Trong video nào mình sẽ hướng dẫn những bạn cách cầm sáo, cách bấm lỗ sáo, thổi quãng 1 và quãng 2 với những nốt trên cây sáo. Bài này yêu cầu những bạn tập …
Từ khóa: Cầm, bẫm lỗ sáo, quãng 1, quãng 2 | Hướng dẫn chơi sáo trúc đơn giản nhất #4 | Sáo trúc Vạn Phong, Cầm, bẫm lỗ sáo, quãng 1, quãng 2 | Hướng dẫn chơi sáo trúc đơn giản nhất #4 | Sáo trúc Vạn Phong, Cầm, bẫm lỗ sáo, quãng 1, quãng 2 | Hướng dẫn chơi sáo trúc đơn giản nhất #4 | Sáo trúc Vạn Phong

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *