Hướng dẫn cài SQL SERVER 2008 R2 Express with Service Pack 2 trên Windows Server 2008.

– Download SQL SERVER 2008 R2 Express SP2 tại link trang chủ của Microsoft:
– Xem thêm Cài SQL SERVER 2012 Express tại link:
– Cài SQL SERVER 2014 Express:
Trong quy trình thiết lập sql server 2008 r2 mà nó bắt bạn cài Net Frame và Windows Installer thì bạn cứ nhấp vào link để download và thiết lập, sau khi thiết lập xong bạn khởi động lại máy và bấm thiết lập lại từ đầu nhé. Toàn bộ link download mình để ở dưới đây.

Link download .Net Framework 3.5 SP1 :

Link download Microsoft Windows Installer 4.5:

Link download Windows PowerShell 2.0 and WinRM 2.0 for Windows Server 2008 (KB968930):

Video được hướng dẫn cài SQL server 2008 R2 trên sever ảo windows server 2008 R2 nên chạy hơi chậm, bạn cũng rất có thể next đến đoạn cần xem cho nhanh.
Từ khóa: Cài SQL SERVER 2008 R2 Express with SP2 trên Windows Server 2008, Cài SQL SERVER 2008 R2 Express with SP2 trên Windows Server 2008, Cài SQL SERVER 2008 R2 Express with SP2 trên Windows Server 2008

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *