Link tải jdk 8:
Link tải Netbeans:
Từ khóa: Cách thiết lập Netbeans, Cách thiết lập Netbeans, Cách thiết lập Netbeans

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *