Video Cách sử dụng QuarkXpress 8 phần 2 2021 1Cách chuyển File văn bản Word thành file hình và cũng chuyển đổi file PDF thành file hình .JPEG (hoặc .TIFF) để nhún vào QuarKXpress 8. Rồi save file JPEG với dạng CMYK trong Photoshop hoặc trong QuarKXpress
Từ khóa: Cách sử dụng QuarkXpress 8 phần 2, Cách sử dụng QuarkXpress 8 phần 2, Cách sử dụng QuarkXpress 8 phần 2

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *