Video Bung file Ghost Win 10 bằng Norton Ghost Và Tạo File ghost 2021 1Vào CMD gõ như hình dưới.

cd X:windows bấm Enter

cd X:WindowsTempDLC1Temp bấm Enter

gõ Nortonghost32.exe -notrim bấm Enter
Từ khóa: Bung file Ghost Win 10 bằng Norton Ghost Và Tạo File ghost, Bung file Ghost Win 10 bằng Norton Ghost Và Tạo File ghost, Bung file Ghost Win 10 bằng Norton Ghost Và Tạo File ghost

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *