Video BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH 2021 1BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH
Tải mẫu đơn xin nghỉ ốm tại đây:
BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH
BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH
BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH
HƯỚNG DẪN BỐ MẸ LÀM ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO CÁC CON. ĐÂY LÀ MẪU ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC CHO HỌC SINH PHỔ BIẾN HIỆN NAY, ĐƯỢC RẤT NHIỀU BẬC PHỤ HUYNH SỬ DỤNG ĐỂ VIẾT ĐƠN XIN CHO CON EM MÌNH NGHỈ HỌC KHI CON BỊ ỐM.
NỘI DUNG ĐƠN NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ ỐM
Kính gửi:- BGH Trường……………………
– Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…..
Tôi tên là:
Là phụ huynh của cháu:………………………… Lớp:
Do cháu bị:
Gia đình xin cho cháu nghỉ từ ngày… tháng… năm……. đến ngày… tháng… năm……..
Tôi xin cam đoan việc xin nghỉ là do tự nguyện của gia đình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Từ khóa: BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH, BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH, BỐ MẸ VIẾT ĐƠN XIN NGHỈ ỐM CHO HỌC SINH

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *