Video Bình luận Battle Realms tập 2: Tiến thẳng Swan Pool, giải cứu gái làng 2021 1Tiếp theo phần 1, ở tập này Kenji đi theo hướng dẫn của Shinja để đến Swan Pool, nơi cất giấu Serpent Orb. Tuy nhiên, họ phải đánh bại đội quân Wolf nếu muốn đến đó.
FB Siêu Nhân:
Từ khóa: Bình luận Battle Realms tập 2: Tiến thẳng Swan Pool, giải cứu gái làng, Bình luận Battle Realms tập 2: Tiến thẳng Swan Pool, giải cứu gái làng, Bình luận Battle Realms tập 2: Tiến thẳng Swan Pool, giải cứu gái làng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *