Link Web:
TẢI trò chơi
Link trò chơi:
Link Patch:
pass: batgioistudio.com
MINIMUM:

OS: Windows XP
Processor: Core 2 Duo @ 2.0GHz
Memory: 2GB
Graphics: 256 MB Video Card (GeForce 7800 GT / ATI X1900)
DirectX®: DirectX 9, 10, and 11 hỗ trợ tư vấn
Hard Drive: 15 GB
RECOMMENDED:

OS: Windows Vista or Windows 7
Processor: Intel Core 2 Quad or higher
Memory: 2GB
Graphics: 512 MB Video Card (GeForce GTX 260/ ATI Radeon 4870)
Controller hỗ trợ tư vấn: hỗ trợ tư vấn for Logitech G15 and G19 keyboard LCDs in multiplayer
Từ khóa: [Bát Giới Studio] Hướng dẫn Battlefield 2: Bad Company, [Bát Giới Studio] Hướng dẫn Battlefield 2: Bad Company, [Bát Giới Studio] Hướng dẫn Battlefield 2: Bad Company

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *