Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng

Giới thiệu về nội dung

Mục lục

Chương 1: thực chất và đối tượng kế toán
1.1 Những nội dung cần nhớ
1.2 Bài tập ứng dụng
1.3 Bài tập tự giải

Chương 2; Bảng cân đối kế toán
2.1 Những nội dung cần nhớ
2.2 Bài tập ứng dụng
2.3 Bài tập tự giải

Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
3.1 Những nội dung cần nhớ
3.2 Bài tập ứng dụng
3.3 Bài tập tự giải

CHương 4: Tính giá những đối tượng kế toán
4.1 Những nội dung cần nhớ
4.2 Bài tập ứng dụng
4.3 Bài tập tự giải

Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
5.1 Những nội dung cần nhớ
5.2 Bài tập ứng dụng
5.3 Bài tập tự giải

Chương 6: Kế toán tiêu thụ và xác định kết qủa Sale
6.1 Những nội dung cần nhớ
6.2 Bài tập ứng dụng
6.3 Bài tập tự giải

Chương 7: Chứng từ và kiểm kê
7.1 Những nội dung cần nhớ
7.2 Bài tập ứng dụng
7.3 Bài tập tự giải

Chương 8: Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ
8.1 Những nội dung cần nhớ
8.2 Bài tập ứng dụng
8.3 Bài tập tự giải
Phụ lục
Từ khóa: Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng, Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng, Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán Phan Đức Dũng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *