Slide bài giảng những điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
Liên hệ: trangtinphapluat2019@gmail.com để tải
Xem điểm mới Nghị định 124 tại đây:
Từ khóa: Bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Bài giảng Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *