Slide bài giảng những điểm mới của Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý năm 2020 so với Luật phát hành văn bản QPPL năm 2015
Liên hệ: kesitinh355@gmail.com để tải slide bài giảng.
xem bài viết so sánh 2 luật tại đây:
Từ khóa: Bài giảng giới thiệu những điểm mới của Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý 2020, Bài giảng giới thiệu những điểm mới của Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý 2020, Bài giảng giới thiệu những điểm mới của Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý 2020

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *