#kenhtinhoctieuhoc #Tinhoclop3
Tin học Lớp 3- Chuyên đề 3 – Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề.
Video này giúp học viên lớp 3 học bài 5 chọn kiểu chữ, căn lề. Môn tin học lớp 3.
Từ khóa: Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề., Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề., Bài 5: Chọn kiểu chữ, căn lề.

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *