Part 1: hướng dẫn chi tiết thiết lập Oracle. Cách tạo Sample Schema nếu trong quy trình thiết lập không tồn tại
Part 2: kết nối tới CSDL bằng SQL Deverloper
Part 3: hướng dẫn chi tiết quy trình gỡ bỏ Oracle
Từ khóa: Bài 2 HD thiết lập Khám phá và Gỡ bỏ Oracle part 1, Bài 2 HD thiết lập Khám phá và Gỡ bỏ Oracle part 1, Bài 2 HD thiết lập Khám phá và Gỡ bỏ Oracle part 1

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *