#kenhtinhoctieuhoc #Tinhoclop5
💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🔠 Chủ đề 4: trái đất Logo
🔠 Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
📚 Trong bài học này sẽ giúp những bạn:
1. Ôn tập những lệnh đã học ở lớp 4.
2. Học bài mới :
a) kiểm tra nội dung đã học ở hoạt động A.
b) Bài mới:
B. Hoạt động thực hành và
C. Hoạt động ứng dụng mở rộng.
Email: tinhoctieuhoc.edu@gmail.com
Từ khóa: Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau – Chuyên đề 4: trái đất Logo – Tin Học lớp 5, Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau – Chuyên đề 4: trái đất Logo – Tin Học lớp 5, Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau – Chuyên đề 4: trái đất Logo – Tin Học lớp 5

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *