Hướng dẫn sử dụng những menu cơ bản: Tools, View, Build, Debug. Thực hành debug chương trình và những cửa sổ Local, Watch… học viện chuyên nghành CNTT NITT-iPMAC.
Từ khóa: Bài 1 – Thực hành sử dụng Visual Studio 2008 (Học lập trình .NET), Bài 1 – Thực hành sử dụng Visual Studio 2008 (Học lập trình .NET), Bài 1 – Thực hành sử dụng Visual Studio 2008 (Học lập trình .NET)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *