Photoshop CS6:
Camera RAW 10.5:

Preset Cơ bản:

Portraiture:

Từ khóa: Bài 1: Hướng dẫn seting phần mềm Adobe Photoshop CS6, Bài 1: Hướng dẫn seting phần mềm Adobe Photoshop CS6, Bài 1: Hướng dẫn seting phần mềm Adobe Photoshop CS6

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *