Hướng dẫn thiết lập locale, hostname, ngày giờ hệ thống.
Từ khóa: Bài 005 – Thiết lập cơ bản cho Ubuntu Server 16.04 LTS, Bài 005 – Thiết lập cơ bản cho Ubuntu Server 16.04 LTS, Bài 005 – Thiết lập cơ bản cho Ubuntu Server 16.04 LTS

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *