– Giới thiệu về Git, Github
– Giới thiệu GitDesktop
– Làm việc với Repository trên Github
– Quy trình làm bài tập tại Testmaster
Từ khóa: Automation Test – Sử dụng Git, Github, Automation Test – Sử dụng Git, Github, Automation Test – Sử dụng Git, Github

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *