AOE, CÔNG THỨC LÊN ĐỜI CHUẨN CHO NGƯỜI MỚI CHƠI AOE
AOE CƠ BẢN VIDEO NÀY MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN những BẠN MỚI CHƠI AOE ,CÁCH LÊN ĐỜI CÂN ĐỐI THỰC GỖ , BỐ TRÍ NÔNG DÂN THEO CÔNG THỨC CƠ BẢN
6 DÂN LÀM QUẢ
DÂN 7 DÒ ĐƯỜNG
8,9 CHẶT GỖ
DAN 10 XÂY BE
…..
Từ khóa: AOE | CÔNG THỨC LÊN ĐỜI CHUẨN CHO NGƯỜI MỚI CHƠI AOE | HƯỚNG DẪN Gameplay ĐẾ CHẾ CƠ BẢN, AOE | CÔNG THỨC LÊN ĐỜI CHUẨN CHO NGƯỜI MỚI CHƠI AOE | HƯỚNG DẪN Gameplay ĐẾ CHẾ CƠ BẢN, AOE | CÔNG THỨC LÊN ĐỜI CHUẨN CHO NGƯỜI MỚI CHƠI AOE | HƯỚNG DẪN Gameplay ĐẾ CHẾ CƠ BẢN

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Thiên Lâm

    1 là bạn làm clip có tâm 2 là bạn lười, vì nếu mấy ng siêng thì hộ out quay lại clip khác với 1 bài đầy đủ đồ ăn hơn, còn bạn vô ngay bài đói đồ mà vẫn làm luôn, nhưng vẫn thanks bạn vì clip, làm clip đói đồ và cách khắc phục luôn khá ok

  2. Thị sắn Khoai

    Bài này hươu đầu và con voi kia tao lùa về. nói chung đánh 24 dân kích dưới 11 hết. Bài xấu vãi đái thì cũng kích dưới 12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *