Video Aliexpress Dropshipping- Spy quảng cáo bán Sunglasses hơn 400k click 2021 1Aliexpress Dropshipping- Spy quảng cáo bán Sunglasses hơn 400k click
Quảng cáo này được tạo từ tháng 9/2016 đến nay vẫn còn chạy.
Giá bán trong store shopify 24.95$
Giá gốc ở aliexpress 5.8$
Tỉ lệ chuyển đổi 2%
Doanh thu: 400k click x 2% x 24.95$ = 199.600 usd / 1 sp
Đây là doanh thu ban đầu, chưa tính back-end, sp upsell và cross-sell sau đó.
Set up Shopify từ a-z và Hướng dẫn làm aliexpress dropshipping
website:
www.affiliate-shopifyvn.com
fanpage:
Group kín:
Liên hệ: contact@affiliate-shopifyvn.com
Nhận Cheatsheet tăng 100% doanh thu với Shopify 2017:
Từ khóa: Aliexpress Dropshipping- Spy quảng cáo bán Sunglasses hơn 400k click, Aliexpress Dropshipping- Spy quảng cáo bán Sunglasses hơn 400k click, Aliexpress Dropshipping- Spy quảng cáo bán Sunglasses hơn 400k click

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *