Sau video này các bạn sẽ làm được: Lồng cảnh trám video cơ bản, ghép nhạc nền, ghép logo, xuất video để lấy sản phẩm.
Từ khóa: Adobe cơ bản #3 – Lồng lớp video, ghép nhạc nền, Render video ra sản phẩm – Tony Phùng, Adobe cơ bản #3 – Lồng lớp video, ghép nhạc nền, Render video ra sản phẩm – Tony Phùng, Adobe cơ bản #3 – Lồng lớp video, ghép nhạc nền, Render video ra sản phẩm – Tony Phùng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *