Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010 có chú thích hướng dẫn cụ thể
Từ khóa: [Adm_hien] Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010, [Adm_hien] Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010, [Adm_hien] Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. NHY bonzji

    đúng r bạn ơi.nếu làm như bạn bảo thì toàn phải sai trước r mới đúng à bạn? bạn có bs làm cái mà dưới câu hỏi là 3 or 4 câu tl. sau kích vào câu đúng thì nó hiện xanh. các câu sai còn lại là đỏ k bạn??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *