Video 519_Lợi ích ngồi kiết già - Tranh thủ tuổi trẻ học Phật| Chân tâm hồi hướng mới hòng oan gia tha thứ 2021 1Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm – Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
* Bookmarks for Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tập 0519HE

[1:01:51.6] C2. Lợi ích ngồi kiết già – Tranh thủ tuổi trẻ học Phật
[1:02:56.6]
[1:03:07.1] -c3
[1:05:38.3]
[1:06:23.0] _C4
[1:07:10.4]
[1:28:28.3] C5. Chân tu được bảo hựu gia trì – Chân tâm hồi hướng mới hòng oan gia tha thứ
[1:34:59.9]

———————
Trích lục tinh hoa khai thị từ Kinh Hoa Nghiêm 1998 của Lão Pháp Sư Tịnh Không về : Nhận thức nền giáo dục của Phật đà – Nhân quả Nghiệp báo Luân hồi … và những cơ phong chuyển ngữ khiến người khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Nguồn: Youtube/Tịnh Độ Pháp Âm; Youtube/PS Tịnh Không MP4HQ; AMTB.TW. Ban biên dịch: TT Diệu Pháp Âm.
Từ khóa: 519_Lợi ích ngồi kiết già – Tranh thủ tuổi trẻ học Phật| Chân tâm hồi hướng mới hòng oan gia tha thứ, 519_Lợi ích ngồi kiết già – Tranh thủ tuổi trẻ học Phật| Chân tâm hồi hướng mới hòng oan gia tha thứ, 519_Lợi ích ngồi kiết già – Tranh thủ tuổi trẻ học Phật| Chân tâm hồi hướng mới hòng oan gia tha thứ

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *