Một vài ví dụ giải rubik 4×4 yau method
Từ phút thứ 7 thì tiếng bị lệch so với hình vậy nên những bạn tắt tiếng từ phần đó giùm mình nhé 😉
Mình sẽ làm video example 5×5 !!!
Từ khóa: 4×4 rubik example solves – san sẻ kinh nghiệm giải rubik 4×4, 4×4 rubik example solves – san sẻ kinh nghiệm giải rubik 4×4, 4×4 rubik example solves – san sẻ kinh nghiệm giải rubik 4×4

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *