Điệu Bebop và Disco là 2 điệu được sử dụng phổ biến trong những bài hát remix khi đệm bằng guitar. Tiết tấu 2 điệu này nhanh và sôi động thích hợp chơi cho những …
Từ khóa: 3 cách đệm cơ bản điệu Bebop va Disco (những điệu đệm guitar sôi động), 3 cách đệm cơ bản điệu Bebop va Disco (những điệu đệm guitar sôi động), 3 cách đệm cơ bản điệu Bebop va Disco (những điệu đệm guitar sôi động)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *