How to use TAKE Take a photo. Take a nap Take a shower …… Please enjoy your learning with my videos. Thank you very much …
Từ khóa: 20 Cách Sử Dụng Động Từ "Take" – 20 ways to use "Take", 20 Cách Sử Dụng Động Từ "Take" – 20 ways to use "Take", 20 Cách Sử Dụng Động Từ "Take" – 20 ways to use "Take"

Có thể bạn quan tâm:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *